personeel-verkleind

Langer WW

blije seniorenKrijgt u na de WW uitkering geen bijstandsuitkering door een te hoog eigen vermogen? U moet gaan interen?

Wij kunnen u helpen met het verlengen van uw WW uitkering, door u voor een bepaalde periode in loondienst te nemen, voordat uw huidige WW uitkering straks geheel gaat beëindigen.

Meestal is twee maanden loondienst via ons voldoende om de rechten voor één jaar langer WW uitkering op te bouwen. Klik hier voor de website Langer WW.

Of, als u 60 jaar of ouder bent, kan 6 maanden loondienst via ons voldoende zijn voor een IOW uitkering. Dan houdt u deze uitkering tot uw AOW-leeftijd. Deze uitkering kijkt niet naar het eigen vermogen. Klik hier voor de website IOW-uitkering.

De oplossing voor doorzetters

Bovenstaande opties bieden u de mogelijkheid om langer door te solliciteren en daarnaast ook te gaan Hybride Ondernemen, terwijl u nog steeds een basisuitkering geniet. Daardoor meer kans op een hoger inkomen. De oplossing voor doorzetters.

Vermogen kan recht op uitkering wegnemen.

Werknemers die hun baan verliezen zullen in de meeste gevallen eerst aanspraak kunnen maken op een WW uitkering. Lukt het niet om binnen de uitkeringsperiode van de WW een andere baan te vinden, dan kan er recht bestaan op een bijstandsuitkering. Zelfstandigen hebben geen vangnet in de vorm van een WW uitkering. Zij zullen bij te weinig inkomsten gelijk moeten aankloppen bij de gemeente voor een uitkering. Hoewel iedere Nederlander recht heeft op een bestaansminimum worden er wel eisen gesteld aan de rechten. Vermogen kan het recht op een uitkering wegnemen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Om te bepalen of u recht heeft op deze uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Er wordt vooral gelet op de noodzaak van een uitkering. U mag geen andere bron van inkomsten hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering of een bijbaan. Verdient u niet voldoende (onder bestaansminimum), dan bestaat er eventueel aanvulling tot het bijstandsniveau.

Hoeveel spaargeld mag ik bezitten om toch recht te hebben op een bijstandsuitkering?

Een gezin mag maximaal beschikken over € 11.790 (2015) aan vermogen. Voor een alleenstaande gaat het om de helft van dit bedrag (€ 5.895). Onder vermogen wordt meer verstaan dan alleen het spaargeld. Hierbij kunt u bijvoorbeeld ook denken aan een auto, een boot, beleggingen en overwaarde in de eigen woning. U moet eerst interen op het vermogen voordat er recht bestaat op een bijstandsuitkering.